नयाँ सदस्यता को लागि Online फारम भर्नुहोस् |

यस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विधान बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्यताको निमित आवश्यक बिवरण सहित यो फारम अनलाईन भर्दैछु। यस पार्टीको विधानअनुसार संगठानिक हित र लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त सदैब विधानअनुसार पार्टीको हित्तको लागि काम गर्नेछु। विधान विपरित कार्य गरेमा मैले प्राप्त गरेको सदस्यता स्वत: खारेज हुनेमा मेरो पूर्ण मन्जुरी छ।

Citizenship Based Details (नागरिकता आधारित विवरण)


Full Name *
पुरा नाम *
Citizenship Number (नागरिकता प्र. प्र. नं.) *
Passport Number
Voter Id Number

Permanent Address (स्थायी ठेगाना)


Local Level Type (प्रदेश) *
Ward Number (वडा नम्बर) *
Tole (टोल) *

Personal Details (व्यक्तिगत विवरण)


Email *
Phone Number *
Mobile Number *