घोषणा पत्र- २०७९

सम्पूर्ण विवरण हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

सम्पर्क

फोन नं.

०१६९२२८०६

इमेल

nagrikunmuktiparty@gmail.com

केन्द्रीय कार्यालय

डिल्लीबजार, काठमाडौं,नेपाल